Chào mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1980 - 20/11/2021)

Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tập huấn đánh giá thường xuyên theo tt22
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dubaocaodgtxmondaoducvatoan20420188_9420199.rar
File thứ 2: gapainthd1a20420188_9420199.docx
File thứ 3: k3b11congcuvepaint20420188_9420199.pptx
File thứ 4: kythuatdgtxmontienganh20420188_9420199.doc
File thứ 5: montv20420188_9420199.ppt
File thứ 6: motsokythuatdgtxtiengviet20420188_9420199.doc
File thứ 7: mt-an-td20420188_9420199.ppt
File thứ 8: phulucthangdodgtx201720420188_9420199.doc
File thứ 9: tailieutaphuandgtxcosoliluanchung20420188_9420199.doc
 Văn bản - công văn 09-04-2019
2 Tài liệu tập huấn: đề thi trắc nghiệm trực tuyến
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hdsdtracnghiemv2018_2_9420198.doc
 Văn bản - công văn 09-04-2019
3 Tài liệu tập huấn "nếp nghĩ phát triển" - Ts. Vũ Quang Tuyên trình bày
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: taphuannepnghiphattrien298201813209201818_1_141220188.pptx
 Văn bản - công văn 14-12-2018
4 Chuyên đề dạy học tập làm văn đề “mở”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: daytlvdemo_141220188.rar
 Văn bản - công văn 03-12-2018
5 Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ quyết định 05/2016 trợ cấp khuyết tật.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_311201719.pdf
 Văn bản - công văn 03-11-2017
6 Lịch thi lại Violympic Toán Tiếng Việt Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Thong bao lich thi lai cuoc thi Violympic (2).docx
 Văn bản - công văn 03-03-2017
7 Thông báo thi tiếng anh trên internet cấp trường  Văn bản - công văn 01-12-2016
8 Tt 03 văn bản hợp nhất ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TT 03 van ban hop nhat ban hanh quy dinh danh gia hoc sinh TH.pdf
 Văn bản - công văn 01-12-2016
9 Tài liệu thông tư 22
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TAI LIEU TT 22.rar
 Văn bản - công văn 01-12-2016
10 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ND 31- ND-CP.doc
 Văn bản - công văn 12-04-2016
11 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CONG VAN 3.doc
 Văn bản - công văn 30-03-2016
12 Hướng dẫn quản lý văn bản
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CONG VAN 2.doc
 Văn bản - công văn 15-03-2016
13 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quản lý và sử dụng con dấu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: QUAN LY CON DAU.doc
 Văn bản - công văn 15-03-2016
14 Danh sách học sinh theo Hệ thống thông tin giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh sach HS.xls
 Văn bản - công văn 07-10-2015
15 Hướng dẫn Nhập nhận xét Hệ thống thông tin giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tap huan.pptx
 Văn bản - công văn 07-10-2015
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích