Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 15/3/2016
Lượt đọc: 103

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quản lý và sử dụng con dấu

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 15/3/2016
Ngày có hiệu lực: 15/3/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: QUAN LY CON DAU.doc
Nội dung:

87