Thứ bảy, 12/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 256

Chuẩn bị chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 tại CS2 trường TH Đinh Tiên Hoàng

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 sẽ được tiến hành vào sáng thứ hai 14/9/2020 tại CS2 trường TH Đinh Tiên Hoàng đã được chuẩn bị sẵn sàng !

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88