An toàn giao thông


Đại hội cha mẹ học sinh


Tọa đàm ngày 20/10


Cô Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Dự kiểm tra tập vở học sinh


Buổi chào cờ đầu tuần


Cô phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Vân trao cờ luân lưu cho các lớp ngoan nhất trong tuần


Đại hội chi đoàn


86